Book Club: What is the Bible by Rob Bell


“And once you see, you can’t unsee. And once you taste, you can’t untaste.”
– Rob Bell, "What is the Bible?"

Pentru traducerea Românească, derulați în jos.


The author and the Book

Rob Bell's latest book, What is the Bible is a fascinating look at the Bible, taking it from reading it at "first grade level" to something more in-depth, rich, and colorful. Rob Bell started and formerly served as mega pastor at mega church, Mars Hill Bible Church (who is no stranger to controversy) in Michigan. He was named as Time Magazine's top 100 influential people in 2011, went on tour with Oprah, runs the Robcast podcast, is an author and filmmaker, and oh yeah, a family man. 

This book addresses the troubling questions believers are afraid to ask but often struggle with: inerrancy, inspiration, violence, laws, genealogies, and history. It takes us away from viewing the Bible as a thing in order to see the humanity in it. What is the Bible is a beautiful book that will completely change the way you thought about the sacred texts.

Why You Need to Read It

If you're reading this, chances are you were raised with Western views on the Bible, which are a far cry from what the first Christians thought and believed. Rob Bell along with other theologians all recognize what we seem to overlook: that this compilation of books we call the Bible is in fact "an ancient library of poems, letters, and stories."

...the Bible isn’t a Christian book.
— What is the Bible, Rob Bell

It is a Jewish book about their history, their culture, their religious practices. This is not to say that it's not sacred, or important, or life-changing – because it is! But we need to remember that God is bigger than a book. The moment we try to confine God in a box, or a book for that matter, we limit His love, grace and power to our human understandings.

For me, reading this book didn't push me away from God, or make me walk away from my faith. On the contrary, it plunged me even deeper in love with God. Something extraordinary happened the moment I understood and read the Bible in a more accurate light. I found myself fascinated, amazed, and drawn closer to God. I no longer felt embarrassment,  no longer had unhealthy fears. When people asked me what I geek out on, I used to shy away from saying anything faith-based. But now that I have a better understanding of God and what it means to be a follower of Christ, I can't help but say "God."

God is more of a mystery than we have ever thought. Reading this book helped me realize there's so much more I don't understand, and that's ok, because we're all on this faith journey together.

 
 

"Si dupa ce vezi, nu poti sa nu mai vezi. Si dupa ce gusti, nu poti sa nu mai gusti"
– Rob Bell, "Ce este Biblia?"


autorul si cartea

Cea mai recentă carte a lui Rob Bell, Ce este Biblia, este o privire fascinantă asupra Bibliei, care ia de la o citire de la ¨nivelul întăi¨ la ceva mai profund, mai bogat, și mai colorat. Rob Bell a început, și a slujit ca un pastor la o biserica mega, Mars Hill Bible Church (care nu e străină de controversă) în Michigan. El a fost numit unul dintre 100 de oameni de infulnță în revista TIME în 2011, a fost împreună cu Oprah la un turneu, conduce podcastul Robcast, este autor și regizor, și da, un om al familiei.

Această carte adresează înrebări pe care credincioșii se tem să întrebe, dar pe care se luptă adesea÷ inerranța scripturii, inspirație, viloența, legiile, genealogii și istorie. Cartea ne departă să vedem Biblia ca un lucuru, ca să vedem umanitatea în ea. Ce este Bibliea este o carte frumoasă care vă va schimba complect felul în care vați gândit la sfintele scripturi.

dice trebuie s-o cititi

Dacă citiți acest lucru, șansa e ca ai fost crescut cu o înterpretera asupra Bibliei din cultura de vest, care e o mare despărțire de ce primii creștini credeau. Rob Bell, împreună cu alți teologi recunosc ce noi ignorăm: că aceasta compilație de cărți pe care o numim Biblie, este defapt o veche bibliotecă de poezii, scrisori și povești.

Biblia nu este o carte crestina
— Rob Bell, Ce este Biblia

Este o carte evreiască despre istoria lor, despre cultura lor, despre practicile lor religioase. Acest lucru nu înseamnă că nu este sfânt sau important, sau că nu schimbă vieți - dimpotrivă! Dar trebuie să ne amintim că Dumnezeu este mai mare decât o carte. În momentul în care încercăm să-L limităm pe Dumnezeu într-o cutie, sau o cartre, limităm dragostea, harul, și puterea Lui cu întelegerea noastră umane.

Pentru mine, citirea acestei cărti nu ma-ndepărtat de Dumnezeu, nici nu ma făcut să mă las de credință. Dimpotrivă m-am adâncit mai mult în dragoste cu Dumenzeu. Ceva extraordinar sa întâmplat în momentul în care am înțeles și am citit Biblia într-o lumină mai precisă. Am fost fascinat, uimit, și ma-m simțit mai aproape de Dumnezeu. Nu m-am mai simțit rușine, nu mai aveam o frică nesănătoasă. Când colegii mâ-ntreba ce mâ-ntereseaza, eram rușine să spun ceva bazat pe credința mea. Dar acum că am o mai bună înțelegere despre Dumnezeu și ce înseamnă să fiu un urmaș a lui Christos, nu pot să nu spun decăt ¨Dumnezeu.¨

Dumnezeu este mai mult un mister decăt ne-am gândit vreodată. Citind acestui cărtți ma ajutat să înșeleg că sunt mult mia multe lucruri pe care nu înțelegem, și e bine, pentru că suntem cu toții în acelaș călătorie de credință.