How Romanian Millennials Swayed the Anti-Gay Referendum

Image via @graure on Instagram

Image via @graure on Instagram


Romania’s queer millenials and their allies stood in opposition to the anti-gay marriage referendum.

🇷🇴 Pentru traducerea Românească, derulați în jos.


After a low voter turnout to redefine Romania’s constitutional language for marriage (change from “spouses” to specify “a man and a woman”), the referendum was not passed. Over the course of two days only about 20% voted in support of the referendum, versus the 30% that was required. But what swayed the vote?

The LGBT+ community along with allies were watching the numbers closely with friends, family and at bars as news outlets were giving updated numbers. When the last vote was cast and the last door was closed, it was clear that victory belonged to the queer community.

What could have very much swayed the vote, were Romania’s queer millennials.

In an act of civil defiance, millennials took to social media, protests, and guerrilla marketing to boycott the referendum using hashtags like #boicot (boycott) and #stauacasa (I’m staying home).

Below are some images from the boycott.

  
 
robert-von-repta-caro.png
 

🇷🇴

Milenarii queer ale Romaniei și aliații lor s-au opus referendumului căsătoriei împotriva homosexualilor.


După o numar mic de votări pentru a redefini limbajul constituțională a României pentru căsătorie (trecerea de la soți, la bărbat și femeie), referendumul nu a fost aprobat. În acele două zile, doar 20% au votat în favoarea referendumului, față de 30% necesară. Dar ce a înfluențat votul?

Comunitatea LGBT+, alături de aliați s-au uitat țintă la numerele de vot cu prietenii, familia, și la baruri în timp ce știirile au dat numerele de vot în actualiate. Când a fost votat ultimul vot și ultima ușă a fost închisă, era clar că victoria aparținea comunitatea queer.

Ceea ce ar fi putat influențat votul, erau milenari queer români.

Într-un act de sfidare civilă, milenarii au apelat la social media, proteste și marketing pentru a boicota referendumul folosind hashtag-uri #boicot și #stauacasă.

Aici sunt câteva imagini de la campania de boicot.