Book Club: The Misunderstood Jew

the-misunderstood-jew-amy-jill-levine-brother-bear-blog.jpg

“Jesus cannot be understood fully unless he is understood through first-century Jewish eyes and heard through first-century Jewish ears."
– Amy-Jill Levine

Pentru traducerea Românească, derulați în jos.


Why You Need to Read It

"Jesus was a Jew." When I first heard that a while back it was like I was hearing something extraordinary for the first time. Of course Jesus was Jewish. I sort of knew that in the crevices of my mind, but growing up with a white-washed picture of Jesus it seemed to open a whole new world of color. Western White: that's the lack of color we were raised with, painted over centuries of Jewish history, tradition and culture.

Reading The Misunderstood Jew: The Church and the Scandal of the Jewish Jesus made me realize that not only was I mistaken by the picture painted by the contemporary Christian culture, it opened my eyes to how we were fed the little bits of poison – anti-semitism.

Amy breaks it all down from Sunday school picture books of curmudgeon-ed Jews and inaccurate sermons about Jewish culture, to how the white supremacists marry Jesus and their anti-semitism.  She covers the culture of the first-century Jewish people with their customs, beliefs, holy days, scriptural interpretations and views. All these give a whole new perspective on Jesus.

After all Jesus was a Jew, not a Christian.

 

The Author and the Book

Amy-Jill Levine is University Professor of New Testament and Jewish Studies, Mary Jane Werthan Professor of Jewish Studies, and Professor of New Testament Studies at Vanderbilt Divinity School and College of Arts and Science; she is also Affiliated Professor, Centre for the Study of Jewish-Christian Relations, Cambridge UK. She has honorary doctorates from the University of Richmond, the Episcopal Theological Seminary of the Southwest, and is a self-described Yankee Jewish feminist. Professor Levine is a member of Congregation Sherith Israel, an Orthodox Synagogue in Nashville, although she is often quite unorthodox. (1)

The Misunderstood Jew: The Church and the Scandal of the Jewish Jesus helps Christians and Jews understand the "Jewishness" of Jesus so that their appreciation of him deepens and a greater interfaith dialogue can take place. Levine's humor and informed truth-telling provokes honest conversation and debate about how Christians and Jews should understand Jesus, the New Testament, and each other. (2)

 

 
robert-von-repta-caro.png
 

"Isus nu poate fi ințeles pe deplin decat dacă el este ințeles prin ochii evreilor din primul secol, și ascultat prin urechile evreilor din primul secol."
– Amy-Jill Levine


dice trebuie s-o cititi

"Isus a fost un evreu". Când am auzit pentru prima oară un timp în urmă, parcă am auzit ceva extraordinar pentru prima dată. Desigur, Isus a fost evreu. Am știut în crengile minții mele, dar crescând cu o imagine alb-spălată a lui Isus, părea să deschidă o lume nouă plin de culori. Albul de Vest: aceasta este lipsa de culoare cu care am fost crescuți, pictat peste de-a lungul secolelor de istorie, tradiție și cultură evreiască.

Citind The Misunderstood Jew: The Church and the Scandal of the Jewish Jesus ma făcut să-mi dau seama că nu numai că m-am înșelat de tabloul pictat de cultura creștină contemporană, încât mi-a deschis ochii la modul în care am fost hrăniți cu bucățele de otravă - antisemitismului.

Amy explică totul: de la cărțile de școală duminicale cu evrei curmudgeoni și de predicile greșite despre cultura evreiască; despre modul în care supremații albi rasiști împacă Isus și antisemitismul lor. Ea vorbește despre cultura poporului evreu din secolul I cu obiceiurile, credințele, zilele sfinte, interpretările și părerile scripturale. Toate acestea oferă o nouă perspectivă asupra lui Isus.

De fapt, Isus a fost evreu, nu creștin.

 

autorul si cartea

Amy-Jill Levine este profesoară universitară a studiilor despre Noul Testament și Evrei, Mary Jane Werthan, profesor de studii evreiești, și profesor universitar la Școala de Divinitate Vanderbilt și Colegiul de Arte și Știință; ea este, de asemenea, profesor afiliat, Centrul pentru studierea relațiilor evreiești-creștine, Cambridge UK. Are doctorate onorifice de la Universitatea din Richmond, Seminarul Teologic Episcopal din sud-vest și este un feminist evreiesc evreu-Yankee. Profesorul Levine este membru al Congregației Sherith Israel, o sinagogă ortodoxă din Nashville, deși ea este adesea destul de neortodoxă. (1)

The Misunderstood Jew: The Church and the Scandal of the Jewish Jesus îi ajută pe creștini și pe evrei să înțeleagă "evreimea" lui Isus, astfel încât aprecierea lor asupra lui să se adâncească, iar dialogul inter-credință mai mare să poată avea loc. Umorul lui Levine și informarea adevărului spun o conversație cinstită și o dezbatere despre cum creștinii și evreii ar trebui să-L înțeleagă pe Isus, Noul Testament și pe celălalt. (2)