Posts tagged questions and answers
Queer & Answers: Monogamy in The Gay Community

Mr Bear,
How do you feel about sexuality within the gay community? Why do you think monogamy and monogamous relationships are not something most gay people desire and pursue?

Mr Bear,
Ce crezi în legătura cu sexualitatea în cadrul comunității gay? De ce crezi că monogamia și relațiile monogamos nu sunt ceva ce majoritatea oamenilor gay doresc sau urmărește?

Read More