Posts tagged love
Queer & Answers: Monogamy in The Gay Community

Mr Bear,
How do you feel about sexuality within the gay community? Why do you think monogamy and monogamous relationships are not something most gay people desire and pursue?

Mr Bear,
Ce crezi în legătura cu sexualitatea în cadrul comunității gay? De ce crezi că monogamia și relațiile monogamos nu sunt ceva ce majoritatea oamenilor gay doresc sau urmărește?

Read More
Let Me Disarm You

"If I have the gift of prophecy and can fathom all mysteries and all knowledge, and if I have a faith that can move mountains, but do not have love, I am nothing."

"Dacă am darul profeţiei şi înţeleg toate tainele şi am toată cunoaşterea şi dacă am toată credinţa, aşa încât să mute munţii, dar nu am dragoste, nu sunt nimic."

Read More