Seize the Rainbow

"We need to take back the rainbow"  - that's what a girl I once knew always said, insinuating that us gays have hijacked the multicolored arch for "the gay agenda." Bitch please, you don't own the rainbow - and neither do we.

The initial mention of the rainbow is found in the Biblical story of Noah, when after the global flood that destroyed the earth's surface, God said, "never again" by a sign of a rainbow. Fast forward to the first Christians who were persecuted, thrown in prison, and even killed because it defied the Roman Empire. It was illegal to be a Christian, and as a result, had to use the sign of the fish as a way to identify themselves without giving themselves away.

Ironically, what the sign of the fish was for the first Christians, the sign of bright colors was for the gay community.

Historically, gays were persecuted, thrown in prison, and even killed since they were deemed as a threat to society. It was illegal to be gay, and as a result, had to use bright colors as a way to identify themselves without giving themselves away to the public or law enforcement. In the wake of the Stonewall Riots back in June of 1969, artist Gilbert Baker is credited for assembling a self-made flag, explaining that there was no doubt the symbol should be a rainbow; the colors were found in nature and symbolized diversity.

Today a tragedy happened in Orlando, Florida. A gunman entered Pulse Nightclub killing 50 and injuring 53. It's officially the deadliest attack in the United States.

How much more will it take until we put an end to fear, bigotry, hate and violence?

The rainbow symbolizes the end of destruction. Its time we stopped destroying one another! Its time we stop playing tug of war with the rainbow, and in stead unite, seize the rainbow, and raise it high saying – never again.


"Trebuie să luăm inapoi curcubeul" - așa a zis o fată pe care am cunoscut. A implicat că noi care suntem gay am furat curcubeul pentru "agenda" noastră. Te rog femeie, nu-ți aparține curcubeul ție- și nici de noi.

Inițial, curcubeul a fost menționat în Biblia prin povestea de Noie. Dupa potopul mare care a distrus pământul, Dumnezeu a zis "numai" prin semnul de curcubeu. Primi creștini au fost persecutați, aruncați în temniță, chiar și omorâți de imperiul roman pentru că a fost ilegal să fi creștin. Ca resultat, primi creștini trebuea să folosească semnul de pește ca să se identifice unul pe altul, fără să se dea de gol ofițerii romani sau publicului.

Într-un mod ironic, ce a fost semnul de pește pentru primi creștini, semnul de culori aprinse a fost pentru comunitatea gay.

În istorie, persoane gay au fost persecutați,  aruncați în temniță, chiar și omorâți pentru că au fost considerați periculos pentru societate. A fost ilegal să fi gay, și ca rezultat au trebuit să folosească culori aprinse ca să se identifice unul pe altul, fără să se dea gol la polițiștii sau celor din public. Nu mult după ce a început răscoala din Stonewall în iunie 1969, artistul Gilbert Baker a asamblat primul steag, făcut de mână, zicând că n-a fost nici o discuție - trebuiea simbolul să fie un curcubeu. Culorile sunt găsite în natură, și simbolează diversitate.

Azi o tragedia mare sa întâmplat în Orlando, Florida. Un om armat sa dus întrun club de noapte gay numit Pulse omorând pe 50 și rănit pe 53. E cel mai desastros eveniment în statelor unite de când New York a fost atacat în 11 Septembrie. Ce mai trebuie să se-ntâmple până când vei pune sfărșit la teamă, bigoție, ură și violență?

Curcubeul e un simbol care înseamnă ca nu mai fi distrugere. E timpul să punem stop, să nu mai smulgem curcubeul înainte și napoi. În schimb să ne unim, fiecare să apucam de curcubeul, ridicându-l în sus zicând - numai.