How a Romanian Photographer is Fighting Body Shaming and Homophobia

tiberiu-capudean-naked-series-romanian-photographer-brother-bear-blog.jpg

His project is very personal, and it's more than skin deep.

Pentru traducerea Românească, derulați în jos.


 

Romanian photographer Tiberiu Capudean has been garnering a lot of attention with his ongoing project: NAKED. With his candid black and white photography, Tiberiu turned stories of struggles into art to help fight homophobia, body shaming, and stereotyping . This is a very personal project for him. He tells Brother Bear Blog, “I’ve been bullied and bashed in school for being gay, I’ve been called names, some of my family members have had quite violent reactions to my coming out and once, a guy wanted to get me fired.”

It’s not about the nudity for him, it’s about allowing yourself to become completely vulnerable and honest. In the age of Facetune, these are real men, with real bodies, and real stores that are totally unfiltered.

I’ve met men who were rejected by their parents or family 20 years ago, just for being gay... and they’re living the drama of being hated by those they love, everyday. I’ve met men who had been bullied or lost their job because of their sexual orientation, men that still live in the closet, men who have been humiliated by schoolmates, men who have been threatened with death, who have been beaten or stabbed, men who have chosen to emigrate because in the countries they come from being gay is still something unacceptable, and living a double life is for them extremely tiring and deeply unhealthy.
— Tiberiu Capudean

Between fat-shaming in the gay community and homophobia from the straight community, it can be really difficult just to be. Self-acceptance and self-love is more important than anybody's opinion. Zero percent body fat and juiced-up muscles does not define a man's worth just like a homophobe's hateful speech and discrimination does not equal a man's worth.

Everybody has a struggle. Everybody has a story.

tiberiu-capudean-naked-series-romanian-photographer-brother-bear-blog-05.jpg

Sales Manager, Italy

"Even in my early memories I remember I’ve always been a "fatty”. I became hairy when I was 14 years old. Kids at school often made fun of me. Growing up in a small Italian town, I’ve never declared my sexual orientation. In spite of my body, I played theatre and studied ballet. But when you have to find a boyfriend or a sex buddy, things are more complicated.

When I was 30 I left Italy to live in France, in the perspective of a better gay life. When I send my photos on a gay traditional application, I’m often blocked or refused. The bear community is the best way to meet new people, but the community is smaller and it is difficult too to find someone. I remember one day of summer I had a sort of crisis and I waxed my entire body… I was so sad… 

Today I try to accept myself and be happy with the body I have. It’s not easy every day."

tiberiu-capudean-naked-series-romanian-photographer-brother-bear-blog-03.jpeg

Actor, Paris

"We were still alone in the basement, in the dark, in the middle of nowhere, around 3 AM, half drunk and pretending to play billiard but actually judging me. 'Faggots. They all should die. What do I think about that?' 'I don’t know.' I said. 'I never really thought about them (lie).' He would love to kill someone. 'Mostly faggots. That would be great. To cleanse earth. They don’t deserve to live, right? Hopefully, there’s no gay in his country. If he ever happened to meet one (breaks his billiard cue here), he would (walks towards me) totally and with great pleasure (faces me, very closely), kill him (waving the cue at me). But even before that, he’d torture him a bit. Just for fun. Thank God I’m not one of them!'"

tiberiu-capudean-naked-series-romanian-photographer-brother-bear-blog-11.jpg

Illustrator, Spain

“One night I was in a cruising area inside a park in Coruña, talking with a friend. Suddenly, 7 hooded guys surrounded us, started to beat us and call us “faggots”. We fought back but during the quarrel one of the guys stabbed me in the back twice. The worst part wasn’t the injury (I was lucky and the stabbing wasn’t too deep) but the fear of going out and being attacked again. 

My friends and family helped me and the LGTB organization started to demand more severe actions from the local government against homophobic attacks, as mine wasn’t the first case. Since then I have lived a happy life as a gay man out of the closet...We cannot condone homophobic, transphobic or racist attacks, nor the sexism so present in Spanish society and in the rest of the world.“

View complete (NSFW) photos and stories on his tumblr page.

View his instagram page @tiberiucapudean.

 

 

 
robert-von-repta-caro.png
 

Proiectul lui e foarte personal, si nu superficial.


Fotograful român Tiberiu Capudean a primit multa atenție pentru proiectului său: NAKED. Prin fotografiile neprefăcute alb-negru, Tiberiu a transformat povestea acestor oameni prin artă pentru a ajuta la combaterea homofobiei, rușine corporale și a stereotipurilor. Acesta este un proiect foarte personal pentru el. El îi spune lui Brother Bear Blog, "Am fost hărțuit și abusat în școală pentru că eram gay, m-au chemat tot feluri de nume, unii dintre membrii familiei mele au avut reacții destul de violente când am venit out și odată, cineva a vrut să mă dea afară de la servici."

Nu este vorba de nuditate pentru el, ci a te îngădui să devii complet vulnerabil și sincer. În epoca lui Facetune, aceștia sunt bărbați reali, cu corpuri reale, și experiențe reale care sunt compect nefiltrate.

Am cunosut oameni care au fost respnisi de parinti lor de familia lor acum 20 de ani, doar pentru ca sunt gay...si traiesc drama de a fi urati de cei pe care ii iubesc, de zi cu zi. Am intalnit oameni care au fost hartuiti sau i-au pierdut locul de munca datorita orientarii lor sexuale, barbatilor care inca mai traiesc in closet, barbati are au fost rusinati de colegii de scoala, barbati care au fost amenintati cu moartea, care au fost batuti sau injughiati, barbati care au ales sa emigreze, pentru ca in tarile din care provin sa fi gay este inca ceva inacceptabil si trairea unei vieti duble este extrem de obositoare si profund nesanatoasa.
— Tiberiu Capudean

Între fiind rușinați de corpurile lor de la comunitatea gay și homofobia din comunitatea straight, poate fi cu adevărat dificil doar se exiști. Să te iubești pe tine însuși, și acceptare de sine sunt mai importante decât opinia oricui. Zero procente de grăsime și mușci făcut cu steroide nu definesc valoarea unui bărbat, în acelaș fel cum hate speech de la homofobi și discriminarea lor nu evhivalează valoarea omului.

Toți luptăm. Toți avem experiențe.

Sales Manager, Italia
"Chiar și din amintirile mele din copilărie am fost mereu gras. Am devenit păros atunci când aveam 14 ani. Copiii de la școală băteau joc de mine. Crescând într-un mic oraș din italia, nu mi-am declarat niciodată orientarea sexuală. În ciuda corpului meu, am fost actor la teatru și am studiat baletul. Dar când trebuia să găsesc un prieten sau partiner de sex, lucrurile sunt mai complicate.

Când eram de 30 de ani, am plecat din italia să trăiesc în franța cu perspectiva pentru o viață gay mai bună. Când trimit pozele mele print-trun gay dating app, de multe ori sunt blocat sau refuzat. Comunitatea bear este cea mai bună modalitate de a întâlni persoane noi, dar comunitatea este mai mică și este dificil să găsești pe cineva. Îmi amintesc că într-o zi de vară am avut un fel de criză și am epilat tot corpul...am fost așa de trist...

Astăzi încerc să mă accept și să mă bucur de corpul pe care îl am. Nu este ușor în fiecare zi.

Actor, Paris
"Eram încă singuri în subsol, în întuneric, în mijlocul nicăierii, în jurul orei 3 dimineața, jumătate beat și făcânduse că să joacă biliarde dar de fapt mă judecă. 'Faggots, toți ar trebui să moară. Ce zici?' 'Nu știu', am spus. 'Nu m-am gândit niciodată despre ei (minciună)'. A fi plăcut să omoare pe cineva. 'În mare pe faggots. Ar fi fain. Să curățim pământul. Nu merită să trăiască, nu-i așa? Sper că nu există nici un gay în țara asta. Dacă se întâmplă vreodată să-l întălnesc pe unul (rupe bățul de la biliarde în două) el ar (umblând către mine) cu mare și tot plăcerea (acum față în față cu mine) laș ucide (gesticula cu bățul spre mine). Dar chiar înainte de asta, îl torturez puțin. Numa pentru disctracție. Slava Domnului că nu sunt unul dintre ei!'"

Ilustrator, Spania
"Odată când a fost noapte, am fost într-o area de cruising la parcul Coruna, vorbind cu un prieten. Dintr-o dată, 7 bărbați cu capurile acoperite ne-au înconjurat, au început să ne bată și să ne chema 'faggots'. Ne-am luptat înapoi, dar în timpul când ne certam unul dintre bărbați ma înjungheat în spate de două ori. Cel mai rău lucru nu era că am fost rănit (am fost norocos că rana nu era prea adâncă), ci frica de a merge afară și fiind atacat din nou.

Familia și prietenii mei m-au ajutat, și organizația LGTB a început să ceară acțiuni mai serioase din partea guvernului impotriva atacurile homofobice, eu nu sunt primul. De atunci trăiesc o viață fericită ca un om gay afară din closet...Nu putem să condamnăm atacurile homofobe, transfobe sau rasiste, nici sexismul care e atât de prezent în societatea spaniolă și în resul lumii."

Vizionați pozele (NSFW) și poveștele complete pe contul de tumblr.

Vizionați contul de Instagram @tiberiucapudean.