Gay Christian Musician Trey Pearson Drops His First Album Since Coming Out

trey-pearson-love-is-love-gay-christian-music-brother-bear-blog.jpg

"I hope people will hear my heart, and that I will still be loved. I’m still the same guy, with the same heart, who wants to love God and love people with everything I have."
– Trey Pearson

Pentru traducerea Românească, derulați în jos.


If you're familiar with the CCM (Christian Contemporary Music) industry, the name Trey Pearson might sound familiar to you. That's because as a frontman for the hugely successful former Christian rock band, Everyday Sunday, he toured and scored five number one chart hits and twenty Christian Top Ten hits. Playing in every teenager's car and big crowds, Trey, and the band were living under the spotlight – if not from fame, from the ultra-conservative evangelical community.

Last year, after years of struggling with his sexual orientation, Trey Pearson decided to be honest with himself, his family, and come out as a gay man. Trey penned an emotional open letter where he states, "In sharing this publicly I’m taking another step into health and wholeness by accepting myself, and every part of me. It’s not only an idea for me that I’m gay; It’s my life. This is me being authentic and real with myself and other people. This is a part of who I am." He goes on to say, "I hope people will hear my heart, and that I will still be loved. I’m still the same guy, with the same heart, who wants to love God and love people with everything I have. This is a part of me I have come to be able to accept, and now it is a part of me that you know as well. I trust God to help love do the rest." In the process, he lost many of those around him along with his band and was even removed from a Christian music festival lineup. Cheers turned to jeers from once adoring fans.

Read Trey's Full Open Letter Here

So what does a Christian music artist do when he comes out as gay? Create music, of course – cue Love is Love: Trey Pearson's first solo album with songs that ranges from dance/pop tunes like Silver Horizons, to introspective ballads like The Good Grief

Trey tells Billboard, “Some of these songs I laid on the floor and literally balled my eyes out as I wrote them...Love Is Love is an anthem celebrating the freedom to love each other, without fear, because all you need is love.” 

The seven songs (the number of perfection, mind you) begins with a declaration and anthem that love is love, then takes you on a journey through the elation of finding love, dancing, then gradually slows to a more prayer-like Hey Jesus.

Trey's coming out may have made some of the evangelicals push him away, but the embracing love and support from the LGBTQ and progressive Christian community quickly caught him. He's becoming an inspiration not only to the faithfully LGBT Christian community but to those that are still closeted or are looking to pair their faith with their sexual orientation. Since coming out, Trey has had numerous interviews in articles, podcasts, and television shows like The View.

Hope. Love. Fearlessness. We raise our paws and say, "cheers!", to Trey Pearson for being an authentic Christian, realizing the God didn't make a mistake, and that perhaps this was the plan all along.

 
robert-von-repta-caro.png
 

"Sper ca oamenii vor auzi inima mea si ca voi fi totusi iubit. Eu sunt acelasi tip, cu aceeasi inima, care vrea sa-L iubeasca pe Dumnezeu si sa-i iubeasca pe oameni cu tot ce am"
- Trey pearson


Dacă sunteți familiarizați cu industria CCM (Christian Contemporary Music), numele Trey Pearson ar putea să vă pară familiar. Ca cântărețul principal ai fostei trupe rock creștine, Everyday Sunday, a făcut turnee, și a primit cinci hituri numerul unu și douăzeci de hituri creștine Top Ten. Musica lui fiind în fiecare mașina adolescentului și în urechile mulțimea mare, Trey și formația trăiau sub spotlight - dacă nu din faimă, din comunitatea evanghelică ultra-conservator.

Anul trecut, după multă frământare cu orientarea sa sexuală, Trey Pearson a decis să fie cinstit cu el însuși, familia lui și să vină out ca un om gay. Trey a scris o scrisoare publică emoțională, unde zice ¨În a împărtăși acest lucru public, fac un alt pas în sănătate și complectare pe deplin, acceptându-mă pe fiecare parte de mine. Nu este doar o idee pentru mine că sunt gay; Eu sunt autentic și real cu mine și cu alți oameni. Aceasta este o parte din ceea ce sunt.¨ El continuă să spună: ¨Sper că oamenii vor auzi inima mea și că voi fi totuși iubit. Eu sunt același tip, cu aceeași inimă, care vrea să-L iubească pe Dumnezeu și să-i iubească pe oameni cu tot ce am. Aceasta este o parte a mea pe care am venit să o pot accepta și acum este o parte din mine pe care o cunoașteși și tu. Am încredere în Dumnezeu, ca dragostea să facă restul.¨ În acest proces, a pierdut milți din jurul lui împreună cu formația lui și a fost chiar eliminat de la un festival de muzică creștină.

Trey îi spune lui Billboard: ¨Unele dintre aceste cântece le-am așezat pe jos și în mod literal am plâns cu hohote când le-am scris...Love is Love est un imn sărbătorind libertatea de a iubi unii pe alții, fără teamă, pentru că tot ce ai nevoie este dragostea¨. 

Cele șapte cântece (numărul perfecțiunii dacă observați) începe cu o declarație și un imn care dragoste este dragoste, apoi vă duce înr-o călătorie prin entuziasmul găsirii dragostei, dansului, iar apoi încetinește treptat până la Hey Jesus care în formă de rugăciune.

Când Trey a venit out, uni creștini conservatori l-au respins, dar iubirea și sprijinul primit de la comunitatea LGBTQ și comunitatea creștină progresivă l-au prins repede. El devine o sursă de inspirație, nu numai pentru comunitatea creștină LGBTQ, ci pentru cei care sunt încă în closet sau care doresc să împerecheze credința cu orientarea lor sexuală. De când a venit out, Trey a avut numeroase interviuri în articole, podcasturi și emisiuni pe televiziune precum The View.

Speranță. Dragoste. Curaj. Ridicăm labele noastre și spunem, ¨să fi iubit¨, lui Trey Pearson pentru a fi un creștin autentic, realizând că Dumnezeu nu a făcut o greșeală și că poate acest a fost planul Lui de la început.