Gay Conversion Therapy Film "Boy Erased" Comes to Theaters in November


"From book to movie, Boy erased releases in select theaters November 2nd (Everywhere November 16th)."

🇷🇴 Pentru traducerea Românească, derulați în jos.


Some personal stories live in the printed pages of a book. But some stir the reader's heart so profoundly that it comes to life in a star-studded feature film – such is with Garrard Conley's memoir, Boy Erased.

The movie adaptation set to release November 2nd, follows the true story of Jared (renamed from Garrard), a young closeted teenager living in a Southern Baptist household with a minister as his father, and a dutiful, yet conflicted mother. After being outed, Garrard's father gives him an ultimatum: to attend conversion therapy, or to be kicked out of the family. Garrard reluctantly agreees to attend camp where he would be stripped of the outside world and grouped in a room along side people dealing with marriage issues, pedophelia, and bestiality.

On Boy Erased – The Memoir of an Ex-Gay Therapy Survivor

Boy Erased sheds a sobering light on the deep emotional, physical, and psychological damage caused by conversion therapy. Gay conversion therapy (sometimes referred to reparative therapy) is funded, run, and supported by religious anti-gay groups such as Love in Action and Focus on the Family, who believe being gay is a "carnal sin", a psychological disorder, and therefore can be "cured" by using pseudo psychology, isolation, manipulation, and even "exorcisms". The result is often traumatic and heartbreaking.

Garrard recalls in his memoir: "That night, I made the quiet decision to agree to whatever they [his parents] had in mind, the shame and rage settling in my chest, filling up spaces I had previously reserved for love, spreading beneath my skin like invisible bruises...I could only cup my hands in prayer and make a promise to God that I would try harder, the carpet burning its twin pointillist patterns into my kneecaps. I could only stand before my bathroom mirror and rub the sharp edge of a pair of scissors against my Adam's apple, back and forth, until the blade began to leave faint marks that would prove difficult to explain...To prevent from drowning, I agreed to my parent's plan."

This is not a small independent film in the least. Picked up by golden-globe winning actor, writer, producer and now director Joel Edgerton (The Great Gatsby, The Gift, Star Wars: Episode II - Attack of the Clones) is directing Boy Erased. The glittering cast includes Lucas Hedges (Lady BirdManchester by the SeaThree Billboards Outside Ebbing, Missouri) as Jared, Nicole Kidman (Moulan Rouge!, Cold Mountain, The Others) as Jared's mother, Russell Crowe (Gladiator, Les Misérables, Noah) as his Father, as well as rising star and recording artist Troye Sivan (Love, Simon) as Gary.

 

And here is the art. Can’t wait to see this on the movie tie-in book

A post shared by Garrard Conley (@gayrodcon) on

 

This film comes at a pivotal time in our country where the political climate has never been more divisive, especially with Vice President Mike Pence's support for conversion therapy. Despite studies pointing to harmful results by the American Psychological Association, religious conservatives continue to promote the dangerous practice. While gay conversion therapy is illegal in select states, the United States as a whole has not outlawed it. This is in contrast to the UK's recent decision to ban conversion therapy stating, "These activities are wrong, and we are not willing to let them continue."

Boy Erased will shine an unprecedented light on the darkness of gay conversion therapy to the mainstream masses, and hopefully stir a rally cry to eliminate the dangerous practice.

Updated Nov. 2nd


 
robert-von-repta-caro.png
 

"Din carte la film, Boy Erased vine in anumite cinematografi Noiembrie 2 (peste tot Noiembrie 16)."


Anumite mărturii personale trăiesc în paginile imprimate ale unei cărți. Dar unii mișcă inima cititorului atât de profund încât să desfâșoară în realitate cu un film plin de actori celebrii - așa este cu cartea lui Garrard Conley, Boy Erased.

Adaptarea la film, lansată pentru datat de 2 noiembrie, urmează povestea adevărată a lui Jared (redenumit de la autorul Garrard), un tânăr adolescent în closet care trăiește într-o familie de baptiști cu tata lui predicator, și mama lui ascultătoare, iar în conflict. După ce a fost expus ca gay, tatăl lui Garrard îi dă un ultimatum: să meargă la terapie de conversiune sau să fie dat afară din familie. Garrard este de acord să participe la terapie unde urma să fie separat de lumea exterioară și grupat într-o cameră alături de oameni care aveau probleme cu căsătorie, de pedofilie și de bestialitate.

On Boy Erased – The Memoir of an Ex-Gay Therapy Survivor

Boy Erased iluminează pericolul emoțional, fizic și psihologic cauzat de terapia de conversiune. Terapie de conversiune gay (uneori se referă la terapia de reparare) este finanțată, condusă și susținută de grupruri religioase anti-gay, cum ar fi Love in Action și Focus on the Family, care crede că fiind gay este un păcat al firei lumeasc, sau o problemă psihologică care poate fi vindecat prin utilizarea pseudo-psihologică, isolație, manipulație, chiar "exorcizea". Rezultatul este adesea traumatic și trist.

Garrard își amintește, în cartea lui: În acea noapte, am luat decizia liniștită de a fi acord cu ceea ce aveau în minte [părinții lui], rușina și furia se așezară în piept, umplând spațiul pe care le-am rezervat anterior pentru dragoste, răspândit sub pielea mea ca vânătăile invizibile...Nu puteam decât să pun mâinile împreună în rugâciune și să-i fac o promisiune lui Dumnezeu că voi încerca mai mult, covorul arzând modelele sale pointiliste în genunchii mei. Puteam numa să stau în fața oglinzii din baie și să trag încet inainte și inapoi foarfeca pe gât până când a început să lase urme mici care a fost greu să explic...Pentru ca să nu mă nec, am fost de acord cu planul părinților mele."

Acest film nu e de loc mic sau independent. Ales de actorul, scriitorul, producătorul și acum director care a căștigat Golden Globes, Joel Edgerton (The Great Gatsby, The Gift, Star Wars: Episodul II - Atacul Clonelor) îl directă filmul Boy Erased. Lista de actori notabili include Lucas Hedges (Lady Bird, Manchester by the Sea, Thre Billboards Outside Ebbing, Missouri) ca Jared, Nicole Kidman (Moulan Rouge!, Cold Mountain, The Others) ca mama lui Jared, Russell Crowe (Gladiator, Les Misérables, Noah), ca Tatăl său, și noul actor și cântărețul Troye Sivan (Love, Simon) în rolul lui Gary.

Acest film vine într-o perioadă crucială în țara noastră, unde climatul politic nu a fot niciodată mai divisiv, în special cu spriginul acordat de vicepreședintele Mike Pence pentru terapie de conversiune. În ciuda studiilor care indică rezultate dăunătoare de către Asociația Psihologică Americană, conservătorii religioși continuă să promoveze practica periculoasă. Terapia de conversiune a persoanelor gay este ilegală în anumite state, iar in totalitate nu e ilegal prin Statele Unite. Acest lucru este în contrast cu decizia recentă a lui Anglia să îl facă ilegal în totalitate terapia de conversiune, menționând: "Aceste activități sunt greșite și nu suntem dispuși să-i lăsăm să continue."

Boy Erased va străluci o lumină fără precedent asupra întunericului terapiei de conversiune la mulți oameni, și sperăam că va stârni un strigât puternic pentru a elimina practica aceasta periculoasă.