Bad Theology Kills

According to the CDC: Over 34% of LGBT students were bullied in school, compared to 5.4% of heterosexual students; 29% of LGBT students attempted suicide, compared to 6.4% of heterosexual students; and a whopping 42% of LGBT students seriously considered suicide, compared to 14.8% of heterosexual students. 

A study by the Society for Social Work and Research identified suicidal thoughts and attempts by sexual minority youths (SMY) were measured by religious identity conflict, anti-gay beliefs by parents, and leaving their religion due to conflict, as well as internalized homophobia. The researchers concluded, "SMY who mature in religious contexts, which facilitate identity conflict, are at higher odds for suicidal thoughts and suicide attempt compared to other SMY."

It's easy to look at Biblical verses superficially and draw conclusions, but if we dive in to these clobber passages with good, sound theology, we'll find that we've been misinterpreting them all together. 

Unclobber: Rethining Our Misuse of the Bible on Homosexuality

Whether spiritually, emotionally, or physically, bad theology kills. Years ago I contemplated suicide because of bad theology. God made you awesome just the way you are, period.

Shirt by The Kevin Garcia  |  Order Yours Here!

 
robert-von-repta-caro.png
 

TRADUCERE

Potrivit CDC: Peste 34% dintre elevii LGBT au fost hărțuiți în școală, comparativ cu 5,4% dintre elevii heterosexuali; 29% dintre studenții LGBT au incercat să se sinucide, comparativ cu 6,4% dintre elevii heterosexuali; și un enorm 42% dintre elevii LGBT a considerat în mod serios de sinucidere, comparativ cu 14,8% dintre elevii heterosexuali.

Un studiu realizat de Society for Social Work and Research [Societatea pentru Asistenta Sociala si Cercetare] a identificat ganduri de sinucidere si incercăruri de sinucidere ale tinerilor LGBT au fost măsurate prin conflictul de identitate religioasă, convingerile anti-gay de către părinți, și părăsindu-și religia lor din cauza unui conflict, precum și homofobia interiorizata. Cercetatorii au ajuns la concluzia, "Tinerilor LGBT care au crescut în contexte religioase, care facilitează conflictul de identitate, sunt dispuși mai mult gândurilor de sinucidere și încercarea de sinucidere în comparație cu cei care nu sunt LGBT."

Este ușor să te uiti la versetele biblice în mod superficial și să tragi concluzii, dar dacă vom studia mai în adânc aceste pasaje cu o teologie bună, vom constata că noi am interpretat versetele cu totul greșit.

UnClobber: Regândirea Abuzul Bibliei cu Privire la Homosexualitate

Fie că spiritual, emoțional, sau fizic, teologia greșită ucide. Ani în urmă m-am gândit să mă sinucid din cauza teologiei proaste. Trebuie să înțelegem că Dumnezeu ne-a făcut minunat, așa cum suntem, gata.

Tricou de la The Kevin Garcia  |  Comanda Aici!