Be a Christian, Not a Biblican

Biblican, noun: a person claiming to be a Christian, but does not possess the characteristics of Christ.

Biblican, substantiv: o persoană care se numește creștin, dar nu posedează caractaristici a lui Christos.

 

Pop culture loves giving labels and puns to fans of music artist – from Swifties to Little Monsters and Beyhive to Beliebers, these people live, breath and worship these stars. Not long after Christ's death and resurrection, what started off as small group of 12, multiplied to hundreds, thousands, and millions. Much in the same way, puns and labels were used back then too – it was at that time that they were first called Christians. 

What did the term initially mean for the first believers? Some descriptors could be: little-Christs; Christ-like; followers of Christ. He broke social barriers, demonstrated inclusion, focused on love, and spoke against corruption and hypocrisy.

This brings us to the term "Biblican". Many self-proclaimed "Christians" treat the entire Bible as a rule book, as black and white in stead of focusing on Christ's teachings. These are the people that lack unconditional love, empathy, and cast stones of judgement. The Bible, a collection of books written throughout history, is a combination of historical data, people's personal experience with God, and the life of Christ.

The only black and white is what Christ taught: 

"A new commandment I give to you, that you love one another, even as I have loved you, that you also love one another. By this all men will know that you are My disciples, if you have love for one another." – Christ, Jesus

In a world full of Biblicans, be a Christian.


Cultura din zilele de azi ii place să dea nume la persoanele care sunt devotați la unimți artiști de musica - uni se numesc Swifties, Little Monsters, Behive și Belibers. Acești persoane practic se-nchină la acești vedete. Nu mult după ce Christos a murit și a înviat, ce a încput ca un grup mic de 12, s-a multiplicat la sute, mii, și milioane. În acelaș fel, în vremurile de trecut sa dat un nume la un grup de oameni care au fost numiți pentru prima oară „creștini“.

Ce a însemnat termenul pentru primi credincioși? Câteva descripții poate fi: mic Christos; ca Christos; cei care urmeaza pe Christos. El a rupt norme pus de societate, a demonstrat includere, s-a conentrat pe subiectul dragostei, și predica împotriva coruptie și ipocrizie.

Asta ne aduce la termenul Biblican. Mulți care se auto-numesc creștini tratează Biblia ca o carte de reguli, a fi alb și negru în loc să se concentreze la învâțâturile lui Christos. Oamenii acești au lipsă de empatie, și aruncă pietre de judecată. Biblia,  o colecțiune de cărți scris de-alungul istoriei, e o combinație de istorie, și experiențe personale oamenilor cu Dumnezeu, și viața lui Christos.

Numa ce Christos a învățat e alb și negru:

"Vă dau o poruncă nouă: să vă iubiți unii pe alții! Așa cum v-am iubit Eu, tot așa să vă iubiți și voi unii pe alții. Prin aceasta vor cunoaște toți că sunteți ucenicii Mei, dacă veți avea dragoste unii pentru alții." –  Isus Christos

Într-o lume plin de bliblicani, fi un creștin.

 

View on Tumblr